Nieuws item

Dutch Naval Design & Defensie samen in zee

Technologisch zeer geavanceerd, duurzaam, autonoom en operationeel flexibel. Deze kwalificaties zijn over zo’n 4 jaar van toepassing op nieuwe onbemande vaartuigen voor maritieme operaties. Defensie en Dutch Naval Design gaan met elkaar in zee om dit zogeheten unmanned surface vessel (USV) te ontwikkelen. Beide partijen legden dit onlangs contractueel vast.

USV

De 12 meter lange innovatieve vaartuigen zijn van cruciaal belang voor onderzeebootbestrijding. Ze gaan hun werk dan ook doen vanaf de Anti-Submarine Warfare Fregatten die rond 2030 worden geleverd. Voor onderzeebootbestrijding gaat er aan boord van de huidige fregatten een helikopter mee. Straks hoeft dit toestel deze taak niet meer alleen uit te voeren. De USV kan het ook.

Ze zijn in staat om operaties langere tijd uit te voeren. In combinatie met unieke sonarapparatuur betekent dit een belangrijke vooruitgang in de strijd tegen vijandelijke onderzeeboten.

Bescherming van onze wateren

Hoofd van de afdeling Maritieme Systemen, kapitein-ter-zee Olaf Binnenhei, noemt het contract een mijlpaal. “Het vertegenwoordigt een significante vooruitgang voor de Nederlandse en internationale maritieme veiligheid. Door onze krachten te bundelen, zetten we een grote stap voorwaarts in de bescherming van onze wateren met behulp van de nieuwste technologieën.”

 

 

Dutch Naval Design

RH Marine maakt deel uit van Dutch Naval Design, een samenwerkingsverband tussen defensie, kennisinstituten en de maritieme industrie, dat zich inzet voor marineschepen van de toekomst. Een belangrijk initiatief, dat gestart is door COMMIT-afdeling Maritieme Systemen, gezien de geplande modernisering van vrijwel de gehele marinevloot in de komende 20 jaar. Dutch Naval Design heeft 7 technologiegebieden geïdentificeerd waarop we gezamenlijk willen innoveren:

➊ Smart Maintenance

➋ Manning and automation

➌ Survivability

➍ Digital twin

➎ Autonomy

➏ Energy and mobility

➐ Model Based Systems Engineering (MBSE)

FlexShip

Marin, als kennisinstituut verbonden aan Dutch Naval Design, heeft in een virtuele simulatieomgeving deze conceptuele animatie gemaakt van FlexSchip, het marineschip van de toekomst.