Nieuws item

RH Marine en Bakker Sliedrecht nemen deel aan MENENS-project

Varen op methanol maakt een grote CO2 reductie mogelijk en wordt in de internationale maritieme sector gezien als één van de meest haalbare brandstoffen voor grootschalige introductie op korte tot middellange termijn. RH Marine, Bakker Sliedrecht en de andere 20 partners in dit project met acroniem MENENS vertegenwoordigen de Nederlandse maritieme sector in de volle breedte, van vlooteigenaar tot scheepsontwerper en van werf tot (gespecialiseerde) toeleverancier.

Gezamenlijk willen de partners de route naar echt emissievrije scheepvaart versnellen door adaptieve systeemoplossingen op basis van methanol te ontwikkelen.

Illustratie Maritiem Masterplan

Focus op gelijkstroomnetten

Samen met Bakker Sliedrecht zal RH Marine zich richten op de validatie en inzet van gedistribueerde DC stroomnetwerken die op een veilige en gecontroleerde manier gebruikt kunnen worden in bovengenoemde product-marktcombinaties. Met deze DC netwerken willen we systemen energie-efficiënter maken door verliezen te verminderen en operationele negatieve effecten te compenseren. Dit zal het gebruik van alternatieve brandstoffen mogelijk maken door hun verschillende dynamische prestaties te compenseren met een slimmere regeling van de elektriciteitscentrale. Naast pure technische innovatie zullen de samenwerkende partijen zoveel mogelijk werken op basis van Model Based System Engineering.

Grote stap naar zero-emissie

“Bij RH Marine en Bakker Sliedrecht is het bijdragen aan zero-emissie schepen geïntegreerd in onze visie. Wij zien deelname aan het Maritiem Masterplan dan ook als een mooie kans om een grote stap te zetten naar een zero-emissie en toekomstbestendige maritieme industrie. Wat ons hielp om ons aan te sluiten bij dit consortium was het duidelijke beeld van wat wij op dit gebied willen ontwikkelen en wat wij al kunnen op het gebied van Energy Management Systems.

Onze speciale dank gaat uit naar Peter Toxopeüs van Fugro die de rol van penvoerder op zich nam, Bas Buchner van Marin die op een kritiek moment de juiste mensen rond de tafel wist te krijgen, en Jeroen Speelman en Aart den Oudsten van Techforce die uitstekende kwaliteit leverden bij het opstellen van de aanvraag”, aldus Jan van Bekkum, Director Portfolio Management en Despoina Mitropoulou, Manager Power Systems bij RH Marine. “Hoe de industrie de concurrentie overwint en een partnerschap vormt, allemaal met een gemeenschappelijk doel, geeft veel hoop in het bereiken van een duurzame maritieme toekomst”, voegt Despoina Mitropoulou, Manager Power Systems bij RH Marine, toe.