Nieuws item

RH Marine stelt Koninklijke Marine in staat noodprocedures op alle schepen te trainen met nieuwe MPPT-simulator

Marineschepen kunnen schade oplopen. Bijvoorbeeld tijdens gevechtshandelingen, maar ook in vredestijd door aanvaringen, brand of uitval van systemen. Om de procedures bij dit soort calamiteiten te trainen, heeft RH Marine de Multi Platform Procedure Trainer (MPPT) ontwikkeld. Hiermee kan de Koninklijke Nederlandse Marine Technische Opleidingen (KNMTO) de situaties aan de wal in een veilige situatie trainen.  

Met de MPPT kan de KMTO verschillende procedures voor brandbestrijding, lekkage of motorstoring voor een groot aantal scheepsklassen op dezelfde simulator trainen. In eerste instantie zal de bemanning van de luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF’s) gebruik kunnen maken van deze trainingsomgeving. Dergelijke grootschalige noodoefeningen kunnen niet aan boord worden uitgevoerd. Het doel van de MPPT is dan ook om deze procedures, gerelateerd aan calamiteiten en storingen, zo realistisch mogelijk te kunnen trainen in een veilige omgeving.  

Universeel inzetbaar

RH Marine is twee jaar geleden, samen met de KMTO, gestart met de ontwikkeling van een generieke trainer. In het verleden had elke scheepsklasse zijn eigen simulator. De nieuwe MPPT-simulator is universeel toepasbaar, een groot voordeel voor de KMTO. “Nu kan een instructeur met één druk op de knop binnen een paar seconden de hele trainingsomgeving aanpassen aan de scheepsklasse waarvoor een specifieke noodprocedure moet worden getraind. Het marinepersoneel dat iets te maken heeft met de technische installaties aan boord kan met de simulator de vaste procedures leren”, leggen Technisch Automatiseringsspecialist Ron Wouters en Consultant Alarm, Monitoring & Control Ronald Langeveld van RH Marine uit. Een ander voordeel is dat meerdere teams van verschillende schepen er tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar op kunnen trainen. Dit kan individueel of in teams, en is toepasbaar van operators tot commandanten.

Gefaseerd project

De MPPT wordt primair gebruikt voor de procedurele training van de bemanning van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF’en) van de Koninklijke Marine: de Zr.Ms. De Zeven Provinciën, Zr. Ms. Tromp, Zr. Ms. De Ruyter en Zr. Ms. Evertsen. De invoering van de MPPT valt voor die schepen samen met de vernieuwing van de automatiseringsplatformsystemen door een RH Marine systeem. “Het is een gefaseerd project en in de eerste fase is de MPPT alleen toepasbaar voor de LCF’s. In de toekomst zal het ook voor meer scheepsklassen mogelijk zijn”, legt Langeveld uit.

Andere toepassingen

De MPPT kan ook worden geleverd aan andere marineorganisaties van andere landen of worden gebruikt in andere sectoren, zoals de baggersector. Wouters: “Baggerbedrijven hebben ook te maken met procedures en calamiteiten, zoals lekkages of problemen met bijvoorbeeld een zuigbuis. Ook die procedures kunnen in zo’n trainingsomgeving worden getraind “.

Testen voor de bouw

RH Marine is een belangrijke partner van de Koninklijke Marine voor de ontwikkeling en levering van brug- en navigatiesystemen, automatiseringssystemen en energiemanagementsystemen. De nieuwe trainer is samen met de Koninklijke Marine vanaf nul ontwikkeld. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de MPPT, digitaliseert en automatiseert RH Marine diverse noodprocedures van de Marine. Ook is een nieuw communicatiesysteem ontwikkeld, onder meer voor omroepberichten die tijdens calamiteiten worden afgespeeld. Een ander voordeel van de MPPT is dat automatiseringssystemen en -toepassingen en andere processen ‘getest en gevalideerd kunnen worden voordat nieuwe schepen worden gebouwd of voordat de systemen aan boord worden geïnstalleerd.