Power management system

Interface met alle belangrijke systemen

Operationele gereedheid

Veiligheid van de stroomvoorziening

De beschikbaarheid van elektriciteit is van vitaal belang om een jacht en zijn systemen operationeel te houden. Het Rhodium Power Management System (PMS) wordt gebruikt voor de opwekking en distributie van elektriciteit en voorziet de platformsystemen van stroom in overeenstemming met de verschillende operationele gereedheidsvoorwaarden

Het elektrische energiesysteem levert en distribueert de opgewekte energie met de vereiste en gespecificeerde spannings- en frequentiewaarden.

Modulaire opstelling

Specifieke besturing

Het PMS is een onafhankelijk en volledig autonoom stand-alone systeem. Het bestaat uit speciale PMS controle-eenheden. De PMS besturingseenheden zijn gemonteerd in de generatorafdelingen van de hoofdschakelborden.

De PMS controle-units staan in verbinding met de motoren, generatoren, hoofdschakelborden en andere generatorsystemen. Het Rhodium PMS wordt bestuurd via de lokale bedieningspanelen van de PMS controle units.

Het Rhodium PMS-systeem biedt volledige integratie met de Rhodium AMCS-, PCS- en DPT-systemen. Naast het PMS-controlepaneel kan het Rhodium PMS ook worden gecontroleerd en bewaakt via speciale weergaven in het AMCS.

Over RH Marine RH Marine for defence, safety & security