News item

RH Marine en Bakker Sliedrecht tekenen sponsorovereenkomst met Rotterdam Topsport

Per 1 maart zijn RH Marine Netherlands en Bakker Sliedrecht (waaronder ook Bakker Repair+Services en EMC Verhoef) trotse supporters van Rotterdam Topsport. Zij steunen de missie van Rotterdam Topsport in het waarmaken van de ambities van jonge talentvolle sporters en het leveren van een bijdrage aan een beter Rotterdams sportklimaat. De sponsoring maakt deel uit van het sponsorbeleid, waarbij bewust gekozen is een sociaal maatschappelijk doel voor een langere periode te ondersteunen.

Matching DNA

Een doorslaggevende factor voor het kiezen van Rotterdam Topsport is het ‘Matching DNA’ tussen de bedrijven. Een topsporter innoveert, is hoog gemotiveerd en wil alles uit zichzelf en het team halen. ‘Dit sluit naadloos aan op het DNA van RH Marine en Bakker Sliedrecht en op onze kernwaarde ‘Passion to Perform’, waarbij de focus ligt op concrete resultaten en laten zien dat je de beste wilt zijn’, aldus Hugo Loudon, Managing Director van beide bedrijven.

Directeur Topsport Rotterdam Hans den Oudendammer en Managing Director Hugo Loudon van RH Marine en Bakker Sliedrecht bezegelen de overeenkomst met een handdruk

Directeur Rotterdam Topsport Hans den Oudendammer, ”Rotterdam Topsport heet RH Marine en Bakker Sliedrecht van harte welkom bij Rotterdam Topsport. Het is prachtig dat de topsport ambitie die Rotterdam Topsport probeert uit te dragen door RH Marine en Bakker Sliedrecht ook gedragen wordt. Sport verbroedert gaat ook op voor deze twee bedrijven die onlangs hebben besloten intensief te gaan samenwerken”.

Connect by Movement

Tevens sluit de samenwerking aan bij de ‘Connect by Movement’ campagne van RH Marine en Bakker, oftewel verbinden door bewegen. In deze campagne worden aan de medewerkers extra handvaten aangereikt om verbeteringen op het gebied van levensstijl en ontspanning te realiseren. Het aanbod varieert van korting op sportschoolabonnementen tot het volgen van workshops op het gebied van gezonde voeding. Ook worden er gedurende het jaar diverse sportieve activiteiten georganiseerd wat niet alleen de conditie ten goede komt, maar eveneens zorgt voor een verbinding tussen de medewerkers van beide bedrijven in een informele sfeer.

Rotterdam Topsport zet zich in om een zo optimaal mogelijke infrastructuur voor topsport te faciliteren. Adequate begeleiding en professionele advisering voor Rotterdamse topsportverenigingen en de regionale talentcentra maken hier onderdeel van uit. Daarnaast worden topsporters en talenten met een NOC*NSF status, selectieleden van een door Rotterdam Topsport ondersteunde topsportvereniging en talenten die deel uitmaken van een Regionaal Trainingscentrum ondersteund en begeleid.