Samenwerkingen

De maritieme sector is volop in ontwikkeling. Vraagstukken ten aanzien van de energietransitie, technologische ontwikkelingen op het gebied van autonoom varen en bemanningsreductie, de noodzaak om de veiligheid aan boord te vergroten en de groeiende internationale concurrentie voor de maritieme maakindustrie.
Deze belangrijke onderwerpen staan op de agenda van diverse ministeries in Nederland en de Europese Unie. Er zijn meerdere subsidiefondsen beschikbaar gesteld en diverse consortia opgericht om gezamenlijk te werken aan uiteenlopende projecten in de maritieme sector.
RH Marine maakt deel uit van een aantal consortia, waaronder EDINAF, Menens en Dutch Naval Design.

European Digital Naval Foundation (EDINAF)

EDINAF – European Digital Naval Foundation is een EDF2021 Europees project gefinancierd door de Europese Commissie.

Het EDINAF consortium wordt geleid door Navantia en bestaat uit 31 partners uit 8 verschillende landen (Spanje, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden). Het consortium stelt voor om de digitale revolutie voor de marine-industrie te lanceren door het ontwikkelen van grondbeginselen die deze transformatie mogelijk maken door middel van:

• De ontwikkeling van een digitale referentiearchitectuur voor schepen die een samenhangende reeks middelen, diensten en gegevensoplossingen biedt ter ondersteuning van de kernactiviteiten van het oorlogsschip;

• Een digitaal platform als gestandaardiseerde IT-infrastructuur afgeleid van de referentiearchitectuur, met gemeenschappelijke basisdiensten die moeten worden aangeboden aan gebruikerstoepassingen voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie oorlogsschepen;

• Een nieuwe digitale engineering die processen, methodologieën en tools aanpast die vereist zijn door een steeds evoluerend en zeer complex onderling afhankelijk systeem van systemen tijdens het 3 jaar durende project.

Voor meer informatie ga naar Edinaf.eu

Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart (MENENS)

Voor de maritieme industrie in Nederland is dit project een belangrijke pijler binnen het Masterplan dat moet leiden tot 30 emissieloze schepen in 2030.  In het project MENENS werken 23 partners samen aan het ontwikkelen en in de praktijk testen van technologie voor het gebruik van methanol als brandstof. Toeleveranciers, ontwerpers, scheepswerven, reders, kennisinstellingen en de Koninklijke Marine verbeteren daarnaast het rendement van het energie systeem aan boord van schepen.

Methanol wordt gezien als een gunstig alternatief voor diesel als brandstof, met de potentie om klimaatneutraal transport over water mogelijk te maken tegen redelijke kosten. Methanol als brandstof vraagt om innovaties in de motortechnologie, veilige opslagmethoden en een systematisch integratiemethodiek. Met de inzet op methanol als nieuwe energiestap voor de scheepvaart, zal de Nederlandse maritieme sector belangrijke ervaring opdoen en aanvullende kennis vergaren die ook voor andere toekomstige brandstoffen zoals waterstof en ammoniak van grote waarde zijn.

Lees meer over het Menens-project op deze pagina

Dutch Naval Design

Dutch Naval Design is een samenwerkingsverband van maritieme defensie-experts uit de industrie en academische wereld.

Met dit project hopen de oprichters de krachten van de Nederlandse marine-capaciteiten te bundelen en toe te werken naar doorslaggevende marine-technologie van de toekomst. Dutch Naval Design is nog in de opstartfase, toch begint het project vorm te krijgen. Zo werd onlangs de samenwerking door DMO, MARIN, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), TU Delft, TNO, NIDV en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekrachtigd met een overeenkomst. Al in maart 2020 werd het FlexShip gepresenteerd. Dit ‘marineschip van de toekomst’ vat de visie van de gezamenlijke partijen samen. Het is de bedoeling dat toekomstige Nederlandse marineschepen van deze plannen gaan profiteren.

Meer over Dutch Naval Design is te lezen in ons nieuwsartikel