Automated Decision Support

Incidenten minimaliseren

Informatie prioriteren

Incidenten minimaliseren

Na schade is de eerste prioriteit van de bemanning het verzamelen van informatie en het beoordelen van de gevolgen voor het schip. Operators ontvangen een veelheid aan informatie en alarmen van de scheepsautomatiseringssystemen, met het risico van een overload aan informatie.

De Rhodium Automated Decision Support (ADS) applicatie beoordeelt de alarmen gegenereerd door het AMCS en bepaalt welke opeenvolging van gebeurtenissen nodig is om de schade zo goed mogelijk te beperken. Deze volgorde wordt aan de operator gepresenteerd via een speciale HMI.

De ADS applicatie vermindert de belasting van de operator en maximaliseert de beschikbare tijd voor het handhaven van de interne situatie en het aansturen van het personeel.

Weergave van sensor informatie

Snelle reactie

Wanneer de EIB is gekoppeld aan een AMCS-systeem, wordt de relevante sensorinformatie weergegeven op de GAP. De verschillende sensortypes zijn in afzonderlijke lagen gerangschikt (bijv. brand/rook, watermist, deuren/luiken, bilgeniveaus, enz.)

Wanneer een sensorinformatielaag wordt uitgeschakeld, dan worden alle sensoren verborgen, behalve de sensoren die zich in een alarmtoestand bevinden. Deze sensoren worden altijd getoond op de GAP, onafhankelijk van de laaginstellingen.

Advies op basis van gegevens

Uitgebreid overzicht

De operator kan een selectie maken uit de beschikbare adviezen en deze selecteren voor uitvoering. Deze taken vormen samen het advies dat door het systeem wordt gegenereerd.

Dit advies kan automatisch worden gegenereerd in geval van schade of op verzoek van de operator via het Electronic Incident Board (EIB).

Sommige van deze taken kunnen door het AMCS worden uitgevoerd en andere moeten door de operator worden uitgevoerd.

Geïntegreerde oplossing

Operator in controle

De Rhodium ADS toepassing biedt een volledige integratie met de Rhodium IPMS en EIB systemen. Schade en operator plot acties op de EIB kunnen direct leiden tot het starten van een geautomatiseerd advies.

De gecombineerde systemen garanderen een snellere reactie, vermindering van de cognitieve belasting, betere communicatie en minder bedieningsfouten. Uiteindelijk maakt dit alles samen een optimalisering van het aantal bemanningsleden mogelijk.

Over RH Marine RH Marine voor defence, safety & security