Electronic incident board

Veiligheid op zee

Omgevingsbewustzijn

Digitale oplossingen

Bij incidenten zoals brand of schade door aanvaringen is een snelle en gecoördineerde reactie van levensbelang. Verhoogde werkdruk, beperkte ondersteuningsmiddelen en een hectische omgeving vergroten het risico op vertragingen en fouten van de operator..

RH Marine ontwikkelde de toepassing Rhodium Electronic Incident Board (EIB) in nauwe samenwerking met eersteklas marines, kenniscentra, bemanningen en opleidingspersoneel.

De Rhodium EIB-toepassing ondersteunt het beheer van de schade tijdens noodsituaties en zorgt voor een snellere en nauwkeuriger bewustzijn van de omgeving.

Weergave van sensorinformatie

Gestructureerde informatie

Wanneer het EIB is gekoppeld aan een AMCS-systeem, wordt de relevante sensorinformatie weergegeven op de GAP. De verschillende sensortypes zijn in afzonderlijke lagen gerangschikt (bijv. brand/rook, watermist, deuren/luiken, bilgeniveaus, enz.)

Wanneer een sensorinformatielaag wordt uitgeschakeld, dan worden alle sensoren verborgen, behalve de sensoren die zich in een alarmtoestand bevinden. Deze sensoren worden altijd getoond op de GAP, onafhankelijk van de laaginstellingen.

Ondersteunt de besluitvorming

Automatisering

EIB stelt al het schadebestrijdingspersoneel in staat om op hetzelfde digitale incidentenbord te werken, waardoor de communicatiebelasting tussen plotters wordt verminderd en de kans op onjuiste en verschillende schadebestrijdingsbeelden op afzonderlijke knooppunten vrijwel geheel wordt weggenomen.

Door de interface met een AMCS-systeem kan de EIB-toepassing bepaalde acties automatisch uitvoeren. Wanneer een branddetector wordt geactiveerd, wordt de eerste fase van het brandsymbool automatisch geplot in het betreffende compartiment. De status van het brandsymbool wordt automatisch opgewaardeerd tot een bevestigde brand na een timer van drie minuten.

Maatregelen voor schadebeperking

Beheer van incidenten

Bij meerdere incidenten is het noodzakelijk dat de operator de verschillende incidenten in de juiste volgorde en met de juiste prioriteit kan beheren. Om hem/haar daarbij te helpen wordt alles wat met een bepaald incident te maken heeft, gegroepeerd.

Dit betekent dat elk incident zijn eigen set plotsymbolen heeft. Voor elk incident kan de operator de zichtbare GAP en sensorlagen configureren. Elk incident heeft ook zijn eigen prioriteitsinstelling, die door de operator kan worden aangepast.

De top 3 incidenten worden altijd bovenaan het menu getoond. Nieuwe incidenten verschijnen bovenaan de incidentenlijst.

Over RH Marine RH Marine voor defence, safety & security