Onze visie op cyber security

Betrouwbaar ontwerp

In ons leven vertrouwen we vaak op computers om ons te helpen en de maritieme industrie vormt daarop geen uitzondering. Cyberaanvallen zijn een van de grootste bedreigingen in de 21e eeuw.

In het verleden vertrouwden de meeste schepen op het “air gap” om zich tegen cyberaanvallen te verdedigen. Tegenwoordig zijn schepen verbonden: van internet voor het welzijn en de administratie van de bemanning tot verbonden apparaten die door passagiers of bemanning aan boord worden gebracht.

De cyberdreigingen zijn reëel voor alle schepen, maar de risico’s kunnen verschillen. Voor marines kan een denial-of-service aanval de operationele capaciteit in tijden van nood ernstig beperken. Voor offshore vaartuigen kan een ransomware aanval ernstige financiële of milieuschade veroorzaken. Aan boord van jachten kunnen datalekken aanzienlijke gevolgen hebben voor de privacy aan boord.

Het “air gap” alleen is niet langer een geldig middel voor cyberbeveiliging en hoewel bij de meeste nieuwbouwschepen rekening wordt gehouden met cyberbeveiliging, moeten ook maatregelen worden genomen voor schepen die momenteel in bedrijf zijn. Er zijn momenteel meer dan 200 internationale IEC-normen voor cyberbeveiliging die een solide basis vormen voor de horizontale en verticale beveiliging van maritieme operaties. De sleutel tot succes is hier hoe deze op fundamentele wijze kunnen worden toegepast zonder de operationele prestaties van de gebruiker in gevaar te brengen.

Beveiliging als integraal onderdeel van activiteiten aan boord

Het aanvallen en verdedigen van op software gebaseerde systemen is een kat en muisspel dat nooit eindigt. Het is voor alle systemen van cruciaal belang om cyberbeveiliging te integreren in de ontwerp-, bouw- en onderhoudsfase van oplossingen aan boord. Het is belangrijk om aanvallen vroegtijdig te kunnen detecteren, zodat het aanvalsplan kan worden vastgesteld. Bovendien worden deze aanvallen voortdurend geblokkeerd, zonder dat de gebruikerservaring van de bevoegde gebruiker wordt aangetast. Als zich toch een inbreuk voordoet, is het van cruciaal belang deze te compartimenteren en ervoor te zorgen dat deze geen gevolgen heeft voor andere systemen of het functioneren van het schip.

Pionier in maritieme cyberveiligheid

De recent ontwikkelde systemen van RH Marine zijn betrouwbaar door ontwerp. Operators die veel waarde hechten aan de veiligheid, privacy en betrouwbaarheid van hun operaties hebben de mogelijkheid om hun beveiligingsniveau verder te verhogen. Wij streven naar een sterk verbonden en gedigitaliseerde maritieme omgeving waarin veiligheid en betrouwbaarheid hoekstenen zijn van maritieme operaties. Onze interne deskundigen staan klaar om u te ondersteunen bij de toepassing van cyberbeveiliging aan boord van geavanceerde schepen.