Nieuws item

RH Marine helpt zeevaart met nieuwe standaard voor brugalarmbeheer

Vanaf 30 augustus moet de navigatieapparatuur van zeeschepen voldoen aan een nieuwe norm voor Bridge Alert Management. Deze norm voorkomt dat de bemanning op de brug wordt overladen met onnodige waarschuwingen en zorgt ervoor dat alleen acties worden getoond die wel of niet nodig zijn. Steven Kransse, Consultant Maritime Rules & Regulations bij RH Marine heeft als voorzitter van de internationale IEC-werkgroep meegewerkt aan de ontwikkeling van de norm.

De nieuwe norm ‘NEN-EN-IEC 62923 Bridge alert management’ is in de EU van toepassing op alle nieuwe navigatieapparatuur die op de brug van zeeschepen wordt geïnstalleerd. De norm regelt de prioritering van alarmen en de manier waarop ze aan de bemanning worden gepresenteerd. Het doel is ze te ordenen in categorieën van belangrijkheid. Door op een slimmere manier met foutmeldingen om te gaan, stijgt de bedieningskwaliteit op de brug.

Het aantal waarschuwingen neemt toe

“Omdat het aantal computers aan boord sterk is toegenomen en het mogelijk is geworden om bijna alles te monitoren, is ook het aantal waarschuwingen voor systeemafwijkingen toegenomen. Niet elke waarschuwing is echter een onmiddellijk probleem of vereist onmiddellijke actie”, zegt Kransse. “Met steeds minder mensen aan boord is er ook minder tijd om alles te bekijken en op te lossen. Dat leverde een probleem op en daarom moeten er prioriteiten worden gesteld. De nieuwe norm helpt daarbij.”

Nieuwe regels voor waarschuwingen aan boord van bruggen

Kransse benadrukt dat de toepassing van de nieuwe norm niet alleen betrekking heeft op het aanpassen van een technische interface of software, maar een heel nieuw concept introduceert dat moet worden geïmplementeerd. Bridge Alert Management vereist in wezen dat de apparatuur overschakelt van symptomatische waarschuwingen naar functionele waarschuwingen. Deze verandering van concept moet leiden tot betere en minder foutmeldingen, waardoor de operator minder wordt belast en dus de veiligheid aan boord toeneemt.

Meer gedetailleerde informatie voor de scheepsexploitant

“Scheepsexploitanten moeten apparatuur zo programmeren dat waarschuwingen bepaalde regels volgen en op een bepaalde manier de aandacht trekken, afhankelijk van de urgentie van het probleem en gezien de gevolgen. Als bijvoorbeeld een van de drie GPS-systemen aan boord uitvalt, gaan er momenteel veel waarschuwingen af. De andere twee GPS-systemen functioneren dan nog wel. Omdat de andere twee GPS-systemen nog functioneren, hoeft een exploitant alleen te weten dat de redundantie van de GPS-beschikbaarheid verminderd is. Een dergelijke waarschuwing heeft dus minder prioriteit, en moet een lager aandachtsniveau hebben voor de exploitant. In dit geval kan het voldoende zijn dat de operator ziet wanneer hij tijd heeft om de apparatuur te inspecteren. Dan is er geen behoefte aan een geluidssignaal dat van andere taken zou afleiden. Als er slechts één GPS-systeem uitvalt, moet de bediener in de eerste plaats weten wat hij moet waarnemen en vaststellen, in plaats van dat het GPS om een of andere reden is uitgevallen. Een waarschuwing moet daarom aangeven welke acties de operator moet ondernemen”, legt Kransse uit.

Nieuwe norm toegepast in systemen van RH Marine

Als ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van navigatieapparatuur werd de toonaangevende systeemintegrator RH Marine gevraagd de IEC-werkgroep voor te zitten. “Als systeemintegrator zijn wij in staat ons aan te passen aan de klant en de regelgeving te vertalen naar apparatuur en systemen”, zegt hij. De nieuwe norm is inmiddels toegepast en getest in alle door RH Marine geleverde navigatieapparatuur en -systemen.