Nieuws item

RH Marine maakt efficiënter en flexibeler scheepsbeheer mogelijk met IIOT-netwerk aan boord

Systeemintegrator RH Marine rust steeds meer jachten en marineschepen uit met een Industrial Internet of Things (IIoT)-netwerk. Dit verbindt apparaten, machines en instrumenten aan boord via Ethernet. IIoT maakt betere monitoring, efficiënter onderhoud en aanpassingen op afstand mogelijk. Dit kan tijd en kosten besparen en de besturing van schepen efficiënter en flexibeler maken.

Tot nu toe worden de meeste apparaten en machines aan boord van schepen gemonitord via analoge kabels en draden. Deze geven vaak alleen aan of ze werken of niet en of er een storing is. Door alle apparaten en machines op het scheepsnetwerk aan te sluiten, komt veel meer informatie beschikbaar.

Meer informatie beschikbaar

RH Marine installeert steeds meer apparaten, sensoren en schakelborden. De conventionele kabels worden dan vervangen door een netwerkconnector, die ze verbindt met het IIoT-netwerk. Zowel op de brug als in de machinekamer. Dit bespaart aanzienlijke hoeveelheden bekabeling en ook aanzienlijke ruimte. “Het grootste verschil is dat niet alleen de traditionele informatie wordt verzameld, maar ook alle andere informatie van het apparaat. Niet alleen of iets aan of uit staat of defect is, maar ook informatie over de conditie, levenscyclus en prestaties. Zo kan men zien of een apparaat is ingeschakeld, maar ook of een apparaat goed werkt”, zeggen Automation Consultant Stefan de Bruin en Technical Product Manager Michiel Post van RH Marine.

Efficiënter onderhoud

Het netwerk biedt mogelijkheden voor diagnostiek en toestandsafhankelijk onderhoud op basis van de actuele status en conditie van apparaten en machines. Dit kan de levensduur van schepen verlengen en de total cost of ownership verlagen. Daarnaast is het mogelijk om online, soms zelfs op afstand, te configureren, af te stellen, storingen te verhelpen of nieuwe programma’s te installeren. “Als alles op het netwerk is aangesloten, kun je alles doen. Alles is toegankelijk vanaf de werkplek, laptop of tablet, uiteraard met een cyberveilige verbinding. Zowel aan boord als vanaf de wal”, aldus De Bruin.

Besparing van reistijd en -kosten

Tot nu toe zijn ingenieurs en technici gewend om de hele wereld over te vliegen om lokaal problemen op te lossen. Via IIoT kan dat vaak op afstand. “Dat scheelt veel vluchten en hotels en dus veel tijd en kosten. De schepen waar wij voor werken liggen regelmatig in Brazilië, Australië of andere plaatsen in de wereld. Als issues op afstand kunnen worden opgelost, is dat heel interessant”, zegt Post.

Problemen online oplossen

Deze voordelen gelden voor bijna alle apparaten en machines aan boord. Een gemiddeld schip heeft bijvoorbeeld honderd pompen voor lucht, ballastwater, brandstof of olie. Deze worden allemaal bewaakt via het Alarm Monitoring System (AMS), dat een alarmsignaal geeft als er een probleem is. Met een netwerkstekker komt veel meer informatie over de status beschikbaar en kunnen pompen ook op afstand in bedrijf worden gesteld, geconfigureerd en bewaakt. “De pomp geeft zelf zijn status aan via het IIoT-netwerk, waardoor we veel problemen online kunnen oplossen”, zeggen Post en De Bruin. Hetzelfde geldt volgens de twee voor elektromotoren, navigatieapparatuur of het motormanagementsysteem van de dieselmotor. Ze zijn allemaal aangesloten op het netwerk van de schepen, waardoor de status en prestaties continu gemonitord kunnen worden.

Steeds meer vraag

RH Marine ziet een toenemende belangstelling van vlootbeheerders, werven, jachteigenaren en marines voor het nieuwe IIoT-netwerk. Dat wordt momenteel geïnstalleerd op een superjacht en twee marineschepen, waaronder het combat support ship (CSS). Post: “Wij leveren steeds vaker componenten voor jachten die voorzien zijn van een netwerkstekker. We krijgen ook steeds meer vragen van klanten en leveranciers over welke kansen het biedt.”

Flexibel scheepsbeheer

Het netwerk maakt vloot- en scheepsbeheer efficiënter en flexibeler. Bij vervanging van componenten of apparaten hoeft geen bedrading te worden aangepast omdat alles digitaal werkt. Ook biedt het de mogelijkheid om een schip na oplevering aan te passen. De Bruin: “Aan zowel jachten als marineschepen kunnen later, als de schepen al in bedrijf zijn, eenvoudig functionaliteiten worden toegevoegd. De levenscyclus van een schip is gemiddeld dertig jaar en in die periode verandert er veel.” RH Marine werkt bijvoorbeeld mee aan de bouw van een zero-emissie schip dat eerst op diesel en later op methanol zal varen. ,,Die aanpassing gebeurt pas na een paar jaar als de methanoltechnologie beschikbaar is. Zo’n retrofit kan veel efficiënter worden uitgevoerd als gebruik kan worden gemaakt van een IIoT ready scheepsnetwerk”, aldus Post.