Nieuws item

Risicobeoordeling elektromagnetische interferentie voor het gebruik van LED-lampen aan boord van schepen

De zeer hoge frequentieband is een kritische band die wordt gebruikt voor veiligheids- en noodcommunicatie aan boord van schepen. Gebleken is dat het gebruik van bepaalde in de handel verkrijgbare apparatuur interferentie in deze band veroorzaakt. Dit document beschrijft het gebruik van een op risico gebaseerde benadering om het EMC-risico als gevolg van in de handel verkrijgbare lichtgevende diodes in de bredere band rond de zeer hoge frequenties te evalueren, en maatregelen vast te stellen voor de integratie zonder storingen te veroorzaken.

Er zijn metingen verricht aan een steekproef van generieke lampen die zowel voor gebruik binnenshuis als buitenshuis zijn bestemd, om de kans op elektromagnetische interferentie vast te stellen. Uit de resultaten blijkt dat sommige lampen een hogere emissie hebben dan de aanbevolen limieten, in welk geval op risico gebaseerde EMC is gebruikt om mitigerende maatregelen voor integratie te definiëren om EMC te bereiken.

Bekijk de volledige paper op de website van de Universiteit Twente.